Cầu giấy Hotel

Số 110 đường Cầu Giấy - phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy - Hà Nội

(+84-24) 38332951

http://caugiayhotelhanoi.com.vn/

contact